Aktuality

Správa z aktivity: „Jablkové hodovanie s mladým vínom“

DSC 0087Po ročnej prestávke kvôli pandémii sme sa vrátili k účasti na tradičnom jesennom festivale na oslavu jabĺk a vína, ktorý sa konal 9. októbra v takmer celom Bratislavskom kraji. Práve z dôvodu pandémie niektoré obce či mestá ešte tento ročník vynechali, ale pevne veríme, že tak ako fungovali rôzne propagačné aktivity pred rokom 2019, sa nám k nim postupne podarí priblížiť a možno ich urobiť ešte atraktívnejšie pre návštevníkov. My sme sa zúčastnili na jeho oficiálnom zahájení, ktoré sa konalo symbolicky v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko – ovocinárskej v Modre. Podujatie malo výbornú atmosféru, ľudia boli síce ešte opatrní, ale s veľkým nadšením a záujmom sa venovali celému podujatia a na naše prekvapenie prejavovali aj veľký záujem predovšetkým o informácie týkajúce sa aktivít podporovaných z PRV SR 2014 – 2022. Mnohí sa s nami už stretli v predchádzajúcich rokoch a chceli vedieť, či konkrétne oni spĺňajú predpoklady o uchádzanie sa o NFP. Niektorí mali konkrétne otázky ohľadom realizácie VO. Získali sme nové kontakty a uistili sme všetkých záujemcov o zdroje z PRV SR 2014 – 2022, že sa na nás môžu s dôverou obrátiť práve na konci tohto roku, kedy sa plánujú nové výzvy v rámci podopatrenia 4.1 a 4.2.

Ing. Andrea Zahradníková - koordinátorka

Dňa: 20.10.2021

Fotogaléria z aktivity: