Aktuality

20210826 095938Na štvrtok 26. augusta sme pripravili pre záujemcov o rozvoj vidieka ukážku dobrej praxe ako čerpať prostriedky z PRV SR na ďalší rozvoj podnikania, ale aj rozvoja vidieka, či ochranu životného prostredia. Toto všetko sa snúbilo pri návšteve jediného podniku a to Karpatskej perly v Šenkviciach. Je to podnik, ktorý úzko spolupracuje s vedcami a snaží sa pretaviť nové inovatívne postupy šetrné pre životné prostredie do praxe. Práve za týmto účelom sme sa sem vypravili aj my. Na úvod nás privítal majiteľ spoločnosti Ing. Ladislav Šebo spolu s koordinátorkou RA Ing. Zahradníkovou. V skratke informovali ako bude vyzerať celý deň, čo je pre účastníkov pripravené a aké informácie im budú poskytnuté. Ako prvá si zobrala slovo koordinátorka, ktorá informoval predovšetkým o pripravovaných výzvach v rámci podopatrenia 4.1 a 4.2. Následne informovala o ďalších aktivitách ktoré má RA v pláne zrealizovať ešte do konca roka 2021. Potom už pozvala všetkých na presun do vinohradu, kde spoločnosť Karpatská perla hospodári v systéme integrovanej produkcie. Tu nás už privítal Ing. Šebo, ktorý hovoril o odrodách, spôsobe pestovania, dôvode prečo vstúpili do IP, čo všetko to obnáša a zároveň čo to prináša v rámci kvalitatívnych parametrov pri výrobe vína. Po prednáške nasledovala ukážka inovatívneho rekuperatívneho postrekovača, ktorý znižuje spotrebu použitých postrekov až o 40% vzhľadom na rekuperáciu aplikovanej látky. Ukážka bola veľmi zaujímavá. Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia pri ukážke bola v postrekovači počas aplikácie použitá čistá voda, tak si každý mohol pozrieť aj zblízka ako je látka aplikovaná, ako vyzerá zasiahnutý porast atď. Nasledovalo krátke občerstvenie priamo vo vinohrade a presun do vinárstva. Tu bola zahájená prehliadka celého vinárstva, spôsob spracovania hrozna. Kvalitatívne parametre hrozna dôležité pre produkciu kvalitného vína s regionálnym označením až po jeho balenie. Posledným bodom programu bola degustácia produkcie spoločnosti, ktorou nás doprevádzal Ing. Šebo. Prezentáciu zahájil krátkym filmom od výsadby vinohradu, cez starostlivosť o vinohrad a následný zber úrody. Vysvetlil prečo celý podnik hospodári v systéme IP, ako takáto výroba priamo vplýva na kvalitu vína a ako je potrebné zachovať túto krajinu aj pre ďalšie generácie.

Na základe zrealizovanej aktivity sme sa uistili, že o takto podávané skúsenosti je medzi potencionálnymi žiadateľmi veľký záujem.                                                                                                                                       

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 15.09.2021

Fotogaléria z aktivity: